PREČO ANO TAŠKA?

Naše tašky neslúžia len na uspokojenie dennoden­ných potrieb, keď treba niečo odniesť, priniesť, či uložiť. Sú symbolom nového nazerania na úžitkovú hodnotu produktov, ktoré uprednostňuje znižovanie tvorby odpadu a cieľavedomú ochranu životného prostredia. Súčasťou prírody sme aj my, ľudia, preto ju musíme rešpektovať a byť k nej ohľaduplní. Životným štýlom, ktorý ju bude zaťažovať len v nevyhnutnej miere. Kúpou ANO tašky tento status dáte jasne najavo a urobíte dobrý skutok. Pre seba, svojich blízkych, pre budúce generácie.